CTO op afroep

meer dan een Chief Technology Officer (CTO)

De vCTO valideert uw besluitvorming op de achtergrond met technisch inzicht, steekhoudende en geverifieerde vragen en risico analyse betreffende de voor u liggende ICT plannen, Productplannen, leverancier selectie & aansturing, het uitvoeren van de GDPR/AVG verplichtingen, innovatie voorstellen en gerapporteerde mijlpalen gekoppeld aan geleverde kwaliteit van uitvoering.

[tabby title=”meer dan een CTO”]

 • De Virtual CTO service (vCTO) is een Oproepcontract dat initieel wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar
 • De vCTO wijst een vaste interim senior level-3 executive toe, die op afroep wordt ingeschakeld voor validatie en 2nd opinion bij technisch vraagstukken en besluitvorming aangaande IT/Telecom, AVG in IT en (zorg) innovatie
 • de vCTO neemt geen kantoorruimte, ondersteunend personeel en bedrijfsmiddelen van uw onderneming in beslag en komt alleen op afroep naar uw kantoor
 • De vCTO verzekert bestuurder aansprakelijkheid op geleverde risico analyse en verstrekte adviezen, met een bedrijfsschade dekking oplopend tot € 2M per geval

meer…

[tabby title=”standaard dienstverlening”]

 • De vCTO verzorgt maandelijks onderzoek naar de handhaving van AVG door uw organisatie/IT systemen
 • U roept de vCTO op om ICT voorstellen en innovatie plannen te toetsen op mogelijke AVG inbreuk, de Privacy Impact Assessment (PIA)
 • Op een bij de bestuurder/investeerder geplaatste TV levert de vCTO een Online Management Dashboard Service met risico analyse per innovatie/IT project en AVG handhaving status
 • Uw vCTO wordt standaard 24/7 ondersteunt door een pool van niet leverancier gebonden onafhankelijke materie inhoudelijke technische experts. Zo borgen wij correcte en grondig advisering, risico analyse, validatie en 2nd opinion

meer…

[tabby title=”AVG Secure Teamcontact”]

 • De vCTO garandeert op basis van een bewerkers overeenkomst en NDA de verwerking van vertrouwelijke bedrijfsinformatie voor risico analyse, technische haalbaarheid onderzoek, 2nd opinion en AVG compliance testen
 • Alle communicatie tussen partijen verloopt uitsluitend via een door de vCTO verstrekte beveiligde Team APP (volgens strikte AVG richtlijnen), dus nimmer via uw bedrijfs IT netwerk
 • de vCTO service omvat standaard de gegarandeerde en acute activering van een veilige 24/7 Crisis Management Team Communicatie Platform, volgens GDPR/AVG richtlijnen, in geval van een onvoorziene bedrijfscrisis of indien uw IT/Telecom Network gecompromitteerd of uitgevallen is.

meer…

[tabby title=”certified CTO”]

 • de vCTO service verleent bestuur/investeerders de gebundelde kennis en expertise van gecertificeerde Professionals op het gebied van IT Governance, GDPR/AVG en Lean/agile Management

meer…

[tabbyending]