Risico Management

Bestuurlijke Aansprakelijkheid afschermen

De vCTO valideert besluitvorming op de achtergrond met technisch inzicht, steekhoudende en geverifieerde vragen en risico analyse. De voor u liggende ICT plannen, Productplannen en innovatie voorstellen worden deskundig gescreend en voor u inzichtelijk toegelicht. Mogelijke inbreuk van voorstellen op de uitvoeringswet AVG worden op afroep getoetst via een PIA – Privacy Impact Assessment.

[tabby title=”Governance Assured”]

 • De vCTO overeenkomst verzekert bestuurder aansprakelijkheid volgens Artikel 2:9 BW als onderdeel van de uitgevoerde risico analyse en verstrekte adviezen, met een bedrijfsschade dekking op innovatie-/IT projecten en AVG oplopend tot € 2M per geval
 • vCTO toetst investeringsvoorstellen in haar netwerk van gecertificeerde technische specialisten en verstrekt bestuurders / investeerders een onafhankelijk technisch risicoprofiel van voorgelegde bedrijfsplannen
 • vCTO controleert en rapporteert online via een bij de bestuurder/investeerder geplaatste TV dashboard de voortgang van begeleide projecten en GDPR/AVG programma’s

meer…

[tabby title=”Risico analyse & Testing “]

 • 7 van de 10 Product- en IT Innovaties falen in het behalen van de voorgelegde doelstellingen. vCTO test IT Product voorstellen en Innovatie plannen op technische haalbaarheid
 • De vCTO toetst voorgelegde bedrijfsplannen en product roadmaps op technische haalbaarheid/-inkoopkosten en bepaling van het risicoprofiel
 • vCTO voert namens u onafhankelijk Privacy Impact Assessments op voorgestelde innovaties en IT wijzigingen
 • vCTO controleert op verzoek de voortgang van uw projecten en past hierop maandelijks een Failure Mode & Effects Analyse (FMEA) toe, ter bepaling van het Risicoprofiel voor uw onderneming

meer…

[tabby title=”GDPR/AVG checks”]

 • Het zakelijk gebruik van social media, waaronder Whatsapp *), is volgens de huidige GDPR/AVG niet toegestaan volgens AP en AVG boete gevoelig. 40% van medewerkers gebruikt toch privé social media voor zakelijke communicatie, blijkt uit recent onderzoek
 • vCTO verzorgt, als onderdeel van naleving op de handhaving van GDPR/AVG regels in uw bedrijf, diverse controles in de vorm van Outside-In mystery shopping & testing (CIPT).
 • Maandelijks rapporteert de vCTO vertrouwelijk over de mate waarin de organisatie, innovaties en projecten voldoen aan NEN normeringen en AVG regelgeving (bijv. NEN 7510/NTA 7516 voor zorginstellingen **) en informeert de bestuurder in geval van geconstateerde overtreding hiervan

meer…

*)  WHATSAPP is a trademark of WHATSAPP INC. 
**) Autoriteit Persoonsgegevens over AVG in de Zorg

[tabby title=”Crisis Communicatie”]

 • vCTO garandeert de continuïteit wanneer zakelijke communicatie niet mogelijk is in onvoorziene bestuurlijke crisis situaties, of omdat uw IT/Telecom network gecompromitteerd is of niet beschikbaar
 • De vCTO dienst voorziet opdrachtgevers standaard van een 24/7 standbye GDPR/AVG compliant crisis communicatie Management Team account voor 10 personen snel opschaalbaar naar 100+ personen en platform onafhankelijk toepasbaar op PC [Win10/MacOS], Smartphone [iPhone/Android] en Tablets [iPad,Android,Win10]
 • Met vCTO voorkomt de bestuurder het ongeoorloofd gebruik van privé social media in onvoorziene bedrijfsomstandigheden en beschermt de vertrouwelijke uitwisseling van klant- & bedrijfsgegevens volgens strikte GDPR/AVG regelgeving,

meer…

[tabbyending]