Op afroep ondersteuning voor bestuurders

De virtuele CTO dienst voorziet bestuurders en toezichthouders van ondernemingen en (zorg)instellingen 'op afroep' van een senior Connected Technology Officer. Een development en Innovatie deskundige op het vlak van Connected Care, Connected Living, Predictive in-company Policing en AVG Governance. De virtuele CTO is meer dan een individu en geeft de bestuurder(s) exclusief toegang tot zijn pool van technische experts - de kennisbank - Toegang tot zo veel senior deskundigen betekent tevens dat de virtuele CTO een onafhankelijk second opinion platform biedt ter bescherming van de bestuurdersaansprakelijkheid betreffende AVG governance en het ontwikkelen, ontwerpen, implementeren en ondersteunen van technische en/of innovatieve (maatschappelijke) bedrijfsplannen.

Crisis MT Communicatie

Onverstoorde en AVG veilige team communicatie in geval van een onvoorziene bedrijfscrisis of wanneer uw IT/Telecom netwerk gecompromitteerd is of plat ligt. Uw AVG safe Crisis Team Management Platform staat 24/7 direct inzetbaar paraat.

ICT/Telecom Governance

Wij toetsen ICT en Telecom voorstellen, personele skills en ITIL processen volgens de governance maatstaven van ISACA NL en op handhaving van de uitvoeringswet AVG

Innovatie Control

Controle en begeleiding van innovatie voorstellen en ontwikkeltrajecten of afroep. Met de focus op technische haalbaarheid, binnen budget/planning en Privacy Impact Assessment (PIA) ter afscherming AVG compliancy.

AVG & GDR Governance

Wij controleren op de naleving van de Europese GDPR en de hiervan afgeleide AVG NL op basis van IAPP certificatie van toepassing op uw ICT/Telecom en innovatie activiteiten.

De juiste CTO vormt een integraal en bepalend onderdeel van het succes van uw onderneming

De verkeerde persoon of zelfs geen persoon op deze cruciale technische C-level positie kan leiden tot onvoorziene ICT kosten en onnodige innovatie investeringen. De virtuele CTO kan naar behoefte en direct op afroep worden gevraagd om de bestuurder(s) een onafhankelijk beeld te geven van de bestaande IT-infrastructuur van een organisatie en de huidige operationele processen te toetsen voordat deze wordt geĆÆmplementeerd. Tegelijkertijd mag van de virtuele CTO worden verwacht om potentiĆ«le gebieden voor optimalisatie, risico mitigatie en privacy inbreuk te identificeren en dit proactief via management dashboards te signaleren aan de bestuurder(s).